FEU-FERN College logo

Buwan ng Wika
PDF Print E-mail

SA MGA: Pamunuan at Kawani ng FEU-FERN College, Propesor, Magulang, Mag-aaral

MULA KAY: DEKANO  LAKAN-ASA R. BAUTISTA, Eksekyutib Direktor

PAKSA: “BUWAN NG WIKANG PAMBANSA”

 

1.  Bilang pag-alinsunod sa Proklamasyon Blg. 1040 s. 1997, ang Buwan ng Wikang Pambansa 2010 ay ipagdiriwang sa ika-9 hanggang 13 ng Agosto na pangungunahan ng Pangkalahatang Edukasyon at sa pamamatnubay ng mga propesor sa Filipino.  Ang paksa ng pagdiriwang sa taong ito ay “Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal Talagang Kailangan.”

 

2.  Ang mga layunin ng pagdiriwang ay:

a.   Itampok ang kahalagahan ng wika bilang mahalagang kasangkapan tungo sa pagiging tunay na pagkamakabayan.

  • Lalo pang mamulot ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagpapaunlad, pagpapalaganap, pagsasaliksik at pagpepreserba ng Wikang Pambansa.
  • Ipamalas ang mga talino ng mga mag-aaral sa larangan ng sining at panitikan.


3.  Ang mga gawain sa pagdiriwang ay ang mga sumusunod

 

PETSA

ORAS

GAWAIN

LUGAR

MAMAMAHALA

Agosto 9

Lunes

2:00-5:00 n.h .

Pagguhit ng Poster

at Pagbuo ng

Islogan

Laybrari

Prof. Zoleta

Agosto 10

Martes

10:00-11:30 n.u.

11:30-1:30

 

Balagtasan

Pagsulat ng Sanaysay

Pagsulat ng Tula

AVR

Silid # 401

Silid # 401

Prof. Hinampas

Prof. Hinampas

Prof. Hinampas

Agosto 10

Martes

3:00  n.h.

Larong Pinoy

a. Patintero

b. Sipa

c.Kadang-kadang

d.Hatakang-Lubid

e. Luksong Tinik

f. Sakbuhan

g. Luksong Lubid

Court

Prof. Almazar

Prof. Hinampas

Prof. Hinampas

Prof. Cureg

Prof. Cureg

Prof. Zoleta

Prof. Zoleta

Prof.  Zoleta

 

PETSA

 

ORAS

GAWAIN

LUGAR

MAMAMAHALA

Agosto 11

Miyerkules

3:00 n.h.

Tagisan ng Talino

Silid Blg. 301

Prof. Cureg

Agosto 12

Huwebes

11:30-1:30 n.h.

La Musique

Lobby

Prof. Lloyd Lazo

Agosto 12

Huwebes

4:00 n.h.

Dulaang Pantahanan

AVR

Prof. Lloyd Lazo

Agosto 13

3:00 n.h.

Pangkatang

Pag-awit

Sabayang

Pagbigkas

Katutubong

Sayaw

Bulwagan ng

FEU-FERN

Prof. Almazar

Prof. Hinampas

Prof. Cureg

 

4.  Inaasahan ang pakikiisa at pakikibahagi ng lahat sa pagdiriwang na ito.


> BACK TO LATEST NEWS MAIN PAGEAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites